Flowertech
Flowertech

Flowers integritetspolicy

Denna policy för personuppgifter och integritet (“Integritetspolicy”) gäller för Flower Infrastructure Technologies AB (“Flower”, “vi”, “oss”) med org.nr. 559257-5558.

Flower värnar om din integritet

Flower är personuppgiftsansvarig för alla uppgifter du eller någon annan ger eller tillhandahåller oss. Flower är av den fasta övertygelsen att dina personuppgifter är dina och att det förtroende du givit oss endast kan bemötas med den största respekten för din personliga integritet. Alla medarbetare på Flower är medvetna och måna om säker hantering av personuppgifter och vi har tagit in extern spetskompetens för att dubbelkolla processer och rutiner.

Du är välkommen att höra av dig med frågor och funderingar i kontaktformuläret här.

När och varför samlar vi in dina personuppgifter?

Flower samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du tecknar ett avtal med oss. Information som vi samlar in om dig i samband med att du tecknar ett avtal med oss är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal och leverera våra tjänster.

Flower samlar också in och behandlar personuppgifter om dig som inte är kund men som kan bli det i framtiden. Det kan ske genom att du lämnar uppgifter till oss och vi anser att det finns ett berättigat intresse från din sida för Flowers tjänster.

Mer om hanteringen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras endast så länge det finns behov att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge Flower behöver bevara uppgifterna för att uppfylla lagkrav.

Dina personuppgifter är endast tillgängliga för de medarbetare hos Flower som behöver ha tillgång till uppgifterna enligt de ändamål som finns i behandling.

Dina personuppgifter kan också lämnas ut till tredje part, såsom bolagets koncernbolag, myndigheter, tjänsteleverantörer (t.ex. datacenter) och andra samarbetspartners.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till land utanför EU/EES om någon leverantör eller samarbetspartner har hela eller delar av sin verksamhet där. I dessa fall kommer Flower se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade.

Dina personuppgifter – dina rättigheter

Flower ansvarar för att dina personuppgifter hos oss behandlas enligt rådande lagstiftning. För din och andras integritet är det viktigt att dina personuppgifter hos oss är korrekta och därför kan vi på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla för de syften de samlades in för eller i fall när vi inte kan radera personuppgifter för att uppfylla lagkrav. Om du begär att vi raderar dina uppgifter kommer vi att ta bort alla uppgifter som vi kan ta bort, övriga uppgifter som vi är skyldiga att lagra enligt lag kommer att sparas.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som du lämnat till oss så att de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnat eller ska lämnas ut till.

Vi skyddar din data

Om Flower råkar ut för en personuppgiftsincident och det finns risk att någon obehörig tagit del av dina personuppgifter kommer detta att rapporteras till Datainspektionen.

Vi arbetar kontinuerligt med datasäkerhet och har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, radering eller förändring.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:

Kundinformation: De uppgifter som vi behöver för att du ska kunna bli och vara kund hos oss. Exempel på denna typ av information är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Köpinformation: Exempelvis köpta produkter och tjänster, kreditvärdering och betalhistorik.

Teknisk information: Exempelvis elförbrukning, el- och nätleverantör, anläggningsnummer, elbilsdata.

Serviceinformation: Exempelvis korrespondens i specifika ärenden, uppgifter om köp samt eventuella klagomål eller reklamationer.

Demografisk information: Exempelvis ålder, kön, boendeyta, antal boende i hushållet.
Besöksinformation: Exempelvis köp- och användargenererad data, teknisk data och interaktionsdata.

Geografisk information: Exempelvis var ditt hem och din uppkopplade enhet befinner sig.

Personuppgifter vi samlar in

1. Ändamål: Ingå ett avtal med oss

Kategorier av personuppgifter:
Kundinformation,
Köpinformation,
Teknisk information,
Demografisk information,
Besöksinformation,
Geografisk information.

Laglig grund: Fullgörande av avtal.
Lagringsperiod: Till dess att avtalet är avslutat och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

2. Ändamål: Köpa en produkt eller tjänst 

Kategorier av personuppgifter:
Kundinformation,
Köpinformation,
Teknisk information,
Demografisk information,
Besöksinformation,
Geografisk information.

Laglig grund: Fullgörande av avtal.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

3. Ändamål: Hantering av kundserviceärenden

Kategorier av personuppgifter:
Kundinformation,
Köpinformation,
Teknisk information,
Serviceinformation,
Demografisk information,
Besöksinformation,
Geografisk information.

Laglig grund: Fullgörande av avtal.
Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

Kontakta oss

Fyll i kontaktformulär här

Flower Infrastructure Technologies AB
Söder Mälarstrand 21, 118 20 Stockholm
Org.nr.: 559257-5558