Flowertech
Flowertech

Installationsguide

Installera Flower Hub

Installationen av en Flower Hub är väldigt enkel och “plug and play”. På den här sidan har vi samlat information till dig som installatör vilka steg du ska göra med hårdvaran och i portalen. Läs igenom inför din första installation. Lycka till! 

Kom ihåg

Innan du påbörjar en Flower Hub-installation behöver du se till att följande krav och förutsättningar uppfylls:

 • Batterisystemet måste vara kompatibelt med Flower Hub, se aktuell lista över kompatibilitet och driftfall här
 • Idag krävs ett byte till Flowers flexibla elhandelsavtal för att kunna utföra Flowers tjänster. Säkerställ och bekräfta att slutkunden kan och vill byta till Flowers elhandelsavtal
 • Anläggningen behöver ha ett aktivt produktionsavtal för försäljning av el (solceller eller batterier finns redan på anläggningen och har blivit godkänt av elnätsägaren)
 • Flower Hub och växelriktaren måste vara anslutna till samma lokala nätverk
 • Temperaturen där batteriet står måste vara över 15 grader
 • Vänta minst 10 minuter från att du kopplat in Flower Hub första gången innan du gör någon form av felsökning

Förberedelser

1-3 veckor innan installationen

 1. Se till att du har ett installatörskonto på Flower Hub-portalen
 2. Ladda ner och skicka Flower Hub-informationsblad och checklista till slutkunden
 3. Säkerställ förutsättningarna för Flower Hub hos din slutkund och förankra att slutkunden kommer att behöva byta elhandelsavtal
 4. Bjud in din kund till Flower Hub-Portalen
  • I registreringsprocessen godkänner kunden både villkoren för Flower Hub och elhandelsavtalsbyte går igenom, så bjud in din kund i god tid inför installationen
 5. Beställ en Flower Hub från din distributör och planera ett datum för installationen
 6. Läs igenom Checklista inför installationen

Installation

På installationsdagen

När det är dags att installera Flower Hub är det bra att följa stegen nedan för att säkerställa en lyckad installation.

Inställningar på växelriktare

Innan du installerar Flower Hub behöver du se till att växelriktaren har rätt inställningar för att vara komatibel med Flower Hub. Se nedan vilka steg du behöver ta för respektive fabrikat på växelriktare.

Installation av Flower Hub

 1. Se till att ha hubben tillgänglig men vänta med att koppla in den
 2. Logga in på Flower Hub-Portalen
 3. Gå till kunden du ska installera hubben hos
  • Klicka på “Asset owners” i menyn till vänster
  • Navigera till rätt kund och klicka på kunden
 4. Klicka på “Install Flower Hub” och följ stegen:
  • Mata in hubbens serienummer (finns på etiketten, ex “E227922”)
  • Koppla in hubben till eluttag (sladd medföljer i boxen) samt till LAN mot hushållets router
  • Vänta medan hubben kopplas upp (kan ta ett par minuter)
 5. Bekräftelse. Vid en lyckad installation dyker en bekräftelse upp i portalen, och hubbens status övergår till “Connected”.

Gick något fel längs vägen? Vi har samlar hur du kan felsöka vad som gått fel i felsökningsguiden.

Efter installationen

Se till att kunden har aktiverat sitt konto i Flower Hub-Portalen. De har fått ett mail med länk för att aktivera sitt konto till den adress du angivit.

OBS! Ingen ersättning kommer att betalas ut förrän kunden har aktiverat sitt konto och bytt till Flowers elavtal.